Annemarie

Welp

Fotografie

De foto’s op deze pagina zijn allen gemaakt met de Mavic Pro

Momenteel kan ik nog geen opdrachten aannemen om drone foto’s te maken, aangezien ik nog niet over de vereiste papieren beschik. Zodra ik deze heb,zal ik dat hier vermelden, zodat u voor opdrachten contact met mij kan opnemen. U dient hierbij rekening te houden dat ik me dien te houden aan de regel-en wetgeving. Dit houdt in dat niet alles kan en mag!